Reglerna för hur träbåtar ska bottenbehandlas har förtydligats. Flera myndigheter har enats med träbåtsägarnas representanter.
   Pierre Dunbar, ordförande i Museiföreningen Sveriges fritidsbåtar, var i september inbjuden till ”Skrovmålsrådet” tillsammans med Gunnar Carlsson från Båthistoriska Riksföreningen och Thomas Larsson från Stockholms Yachtsnickeri.
   – Båtar som har sin huvudsakliga tillvaro under säsong utanför Mälaren får bottenmålas med den ”giftfärg” som ska användas i salt- eller bräckvattenmiljö. Till och från uppläggning i sötvattenmiljö är med andra ord godkänt, säger Pierre Dunbar.

Följande gäller för träbåtar:
Närmast trä är målning med mönja OK.
Därefter ska man måla med grundfärg på mönjan.
Slutskiktet mot vattnet kan målas med färger avsedda för de vatten där båten har sin huvudsakliga förtöjningsplats.
Det innebär biocidfria färger i insjöar och i svenska vatten norr om Örskär, biocidfärg godkänd för Östersjön från söder om Örskär till Trelleborg och biocidfärg godkänd för Västkusten norr om Trelleborg till den svenska gränsen mot Norge.
Biocidfria färger är tillåtna för alla huvudsakliga förtöjningsplatser i Sverige.
Läs mer om huvudsaklig förtöjningsplats här: https://www.kemi.se/bekampningsmedel/biocidprodukter/vanliga-typer-av-biocidprodukter/regler-for-batbottenfarger

För Västkusten gäller godkänd ”Västkustfärg”.