Ur Tidningen Skärgården

 

5 FRÅGOR TILL

Pierre Dunbar, Värmdö, som startar Träbåtsbyggarnas Riksorganisation för att stötta landets professionella träbåtssnickare.

 

Vad ska den nya organisationen göra?

- Den ska kvalitetssäkra dem som är verksamma inom yrket och även hjälpa till med att säkra återväxten av båtbyggare och snickare.

Hur ska det gå till?

- Vi är några entusiaster som drar igång organisationen nu. Det finns uppskattningsvis ett hundratal duktiga yrkespersoner i landet, som behöver ett eget nätverk och validering och certifiering av sina kunskaper. Vi vill också att träbåtsägare enklare ska kunna hitta kvalificerad hjälp.

Vilka kommer att få vara med i Träbåtsbyggarnas Riksorganisation?

- De som är yrkesverksamma och kan uppvisa två goda referenspersoner. Det finns ju olika vägar in i det här yrket och många skickliga hantverkare på området saknar formell utbildning.

Ska ni bidra till att det utbildas fler träbåtsbyggare?

- Vi har tagit fram ett uppdaterat Gesällbrev utifrån moderna kriterier. Det är vi klara med och samarbetar med Sveriges Hantverksråd om. Vi siktar också på att ordna seminarier för medlemmarna. Men vi kommer inte att ersätta de utbildningar som redan finns.

Du är även ordförande i Veteranbåtsföreningen. Hur är det med det svenska beståndet av träbåtar numera?

- Relativt bra får man säga. Sverige är unikt i och med att vi har så många veteranbåtar. Då räknar vi med 25 000 båtar byggda före 1967. Våra grannländer fick ju många av sina träbåtar förstörda under andra världskriget. Men här finns det fortfarande gott om rariteter. Många har det som livsstil att underhålla dem, både ägare och ett antal oerhört skickliga hantverkare. Det är något vi vill stödja i båda organisationerna.