Familjen Holmström i Klungsten, Hållnäs 1972,

https://www.youtube.com/watch?v=6o4Ilg2LICM