På årsmötet 2019-03-01 utsågs följande ledamöter:

 

Göran Hernlund valdes till ordförande för 2019.

 

Ledamöter: Anders Annell, två år 2017-2018
Thomas Larsson, två år. 2019-2020
Johan Sterndal, två år, 2019-2020
Pierre Dunbar, två år, 2019-2020
Jesper Willén, vald för 2018-2019
Johan Nilsson, vald för 2018-2019
 

Suppleanter: Andreas Tjulander, två år, 2019-2020
Olle Moreinvald för 2018-2019
 

Revisor: Calle Thorné

 

Revisorsuppleant: Håkan Söderberg

 

Valberedning: Henrik Johnson,
Jonas Lorensson

 

Till styrelsen är Pierre Dunbar och Adam Sohlström adjungerade som respektive kassör och sekreterare