På årsmötet 2018-03-02 utsågs följande ledamöter:

 

Göran Hernlund valdes till ordförande för 2018.

 

Ledamöter: Jesper Willén, två år, 2018-2019
Johan Nilssontvå år, 2018-2019
Anders Annell, valdes 2017 för 2017-2018
Thomas Larssonvaldes 2017 för 2017-2018
 

Suppleanter: Olle Moreintvå år, 2018-2019
Egil Sandström
valdes 2017 för 2017-2018

 

Revisor: Calle Thorné

 

Revisorsuppleant: Håkan Söderberg

 

Valberedning: Henrik Johnson,
Jonas Lorensson

 

Till styrelsen är Pierre Dunbar och Adam Sohlström adjungerade som respektive kassör och sekreterare