På det första årsmötet utsågs styrelsen bestående av:

 

Göran Hernlund valdes till ordförande för ett år.

 

Ledamöter: Niklas Olsson, ett år
Anders Annell, två år
Thomas Larsson, två år
Johan Nilsson, ett år

 

Suppleanter: Olle Morein, ett år 
Egil Sandström, två år

 

Revisor: Calle Thorné

 

Revisorsuppleant: Håkan Söderberg

 

Valberedning: Henrik Johnson,
Mattias Malmros