Träbåtbyggarnas Riksorganisation

Organisationen är ansluten till

Hantverkarnas Riksorganisation 

Tel 08-442 01 20

 

 

Träbåtbyggarnas Riksorganisation är öppen för alla träbåtsbyggare, förutsatt att stadgarna godtas, att medlemsavgiften betalas samt att minst två övriga medlemmar rekommenderar den sökande. 

 

En organisation blir aldrig bättre än medlemmarna som med sin kompetens skapar kvalitetsbegreppet, det är det vi ska verka för. Alla som vill engagera en båtbyggare för ett uppdrag ska veta att de som är medlemmar i organisationen är kvalificerade, dem kan man lita på, resultatet blir det önskade, eller bättre.  Organisationen kommer om så begärs, besiktiga utfört uppdrag för att säkerställa att det är korrekt utfört. Där följer vi Hantverksföreningens kvalitetssäkring.

 

Bankgiro 5181-0448

 

Org nr  802506-2186

 

Kontakta vår ordförande Göran Hernlund på ordf(a)trabatbyggarna.se
(byt (a) mot @)